Yandex-iň üçünji çärýekdäki arassa girdejisi 62% azaldy

Yandex-iň üçünji çärýekdäki arassa girdejisi 62% azaldy

Ýylyň üçünji çärýeginde Yandex kompaniýasynyň arassa girdejisi ep-esli azalyp, bu pese gaçma 62 göterime barabar boldy. Bu barada 1prime.ru habar berdi.

Yandex-iň 2021-nji ýylyň üçünji çärýegindäki umumy girdejisi, 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 52% ýokarlandy we 91,3 milliard rubl boldy. Bu döwür içinde korrektirlenen arassa girdeji 82% azaldy we 1,34 milliard rubl boldy. Üçünji çärýekde korrektirlenen EBITDA görkezijisi 62% peselip, 5,6 milliard rubla barabar boldy.

Kompaniýanyň bu döwürdäki mahabat girdejisi 27% ýokarlandy we 42,6 milliard rubla ýetdi. “Poisk”-iň we “Portal”-yň girdejileri 33 göterim ýokarlap, 42,7 milliard rubla ýetdi.  "Taksi" kompaniýalar toparynyň girdejisi 83% ýokarlandy we 34 milliard rubla barabar boldy.  Elektron söwda segmentiniň dolanyşygy (GMV) 214% artyp, 41,8 milliard rubla ýetdi.