Rojer Federer şikes sebäpli US Open-i we möwsümiň galan bölegini sypdyrar

Rojer Federer şikes sebäpli US Open-i we möwsümiň galan bölegini sypdyrar

Şweýsariýaly tennisçi Rojer Federer ABŞ-nyň Açyk çempionatynda (Us Open) we möwsümiň galan böleginde çykyş etmez. Bu barada ol özüniň Instagram sahypasynda habar berdi. Ol dyzyny operasiýa etdirmekçidigini we soň gutulmak üçin wagtyň gerek boljakdygyny aýtdy diýip, REGNUM belleýär.

“Men dyzymy operasiýa etdirmeli. Lukmanlar bilen maslahatlaşdym we olaryň teklibini kabul etdim. Şondan soň men köp aýy sypdyrmaly bolaryn, ýöne munuň dogry karardygyna düşünýärin. Ýene dolanaryn diýip umyt edýärin” – diýip, Federer belledi.

Federer “Wimbledondan” soň korta çykmady, onuň dörtden bir finalynda polşaly Hubert Hurkaçdan ýeňildi. Ondan öň Rojer “Rolan Garrosda” oýnady we 1/8 finala çykdy, ýöne “Wimbledona” taýýarlanmak üçin çykyşyny dowam etdirmekden boýun gaçyrdy.

Ýatlap geçsek, 2021-nji ýylyň awgust aýynda 40 ýaşan şweýsariýaly tennisçi geçen ýyl dyzyndan iki operasiýa geçirdi we möwsümiň ep-esli bölegini sypdyrdy. Ol Tokiodaky Olimpiýa oýunlaryna hem gatnaşmady.

Rojer Federer iki Uly tuwulga ýaryşynda: “Wimbledonda” (2003 – 2007) we US Open-de (2004 – 2008) yzygider bäş gezek ýeňiji bolmagy başaran taryhda ýeke-täk tennisçidir. Federeriň hasabynda Uly tuwulga ýaryşlarynda 20 ýeňiş bar.