Microsoft täzelenen Windows 11 operasion sistemasyny hödürledi

Microsoft täzelenen Windows 11 operasion sistemasyny hödürledi

Microsoft korporasiýasy Windows 11 adyny alan operasion sistemasynyň täzelenen görnüşini hödürledi. Bu barada TASS habar berýär.

Esasy täzelikleriň biri operasion sistemanyň täzelenen dizaýnydyr. Aýratyn-da, “Pusk” menýusynda düýpli üýtgeşmeler boldy, ol indi ekranyň merkezi böleginde ýerleşer.
Mundan başga-da, täze OS doly işlenilen dizaýna eýe boldy, iki monitoryň işini götermek üçin kämilleşdirilen ulgamy, dürli serwislere elýeterli bolmak üçin wijetleri we başga-da birnäçe täzelikleri aldy. Kompaniýanyň wekiliniň aýtmagyna görä, OS-yň täzelenen görnüşi özünden öňküler bilen deňeşdirilende, has tiz we ygtybarly bolar.
Windows 11-iň işlemegi üçin ýygylygy 1 GGs bolan iki ýadroly 64 bitlik prosessor, 4 gigabaýt operatiw ýat we 64 gigabaýt göwrümli gaty disk gerek bolar. Şeýle-de, 1366x768 piksel durulykda monitor we DirectX 12 tehnologiýasyny göterýän grafiki karta gerek. Monitoryň diagonaly 9 dýuýmdan az bolmaly däl. Bu başlangyç tapgyrda Windows 11-iň telefonlarda we planşetleriň köpüsinde ulanylmajakdygyny aňladýar.
Deňeşdirmek üçin getirsek, Windows 10 32 gigabaýt gaty diski we 2 gigabaýt operatiw ýady talap edýärdi.
Operasion sistemanyň esasy täzelikleriniň biri Windows 11-iň Android üçin programmalary ulanmaga mümkinçilik bermegindedir. Android üçin programmalar Amazon onlaýn dükany arkaly ýaýradylar. Windows 11 operasion sistemasynyň ulanyjylara şu ýylyň ahyrynda elýeterli bolmagyna garaşylýar.