Türkmenabat — Moskwa ýörite uçuşy amala aşyryldy

Türkmenabat — Moskwa ýörite uçuşy amala aşyryldy

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy 2021-nji ýylda Türkmenabatdan Moskwa ilkinji ýörite uçuşyny amala aşyrdy.

Şu gün «Sibir» awiakompaniýasynyň S7 8536 gatnawy bilen 177 adam Russiýa uçdy, diýip RF-iň ilçihanasynda habar berdiler.
Bu uçuş pandemiýa başlany bäri, Russiýa tarapyndan guralan altynjy uçuşdyr.