Mary atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasynyň durky täzelener

Mary atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasynyň durky täzelener

Mary atçylyk sport toplumynyň çapuw ýodasynyň durky täzelener we oňa döwrebap örtük düşeler. Işleri “Berk ýol” hojalyk jemgyýeti ýerine ýetirer. “Türkmen atlary” döwlet birleşigine bu Hojalyk jemgyýeti bilen şertnamany baglaşmaga ygtyýar berýän degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.

Resminama laýyklykda, durkuny täzelemek boýunça işler 2020-nji ýylyň noýabr aýynda başlanyp, çapuw ýodasy 2021-nji ýylyň mart aýynda ulanmaga doly taýýar ediler.