Ilon Mask milliarderleriň sanawynda Uorren Baffetden öňe geçdi

Ilon Mask milliarderleriň sanawynda Uorren Baffetden öňe geçdi

SpaceX korporasiýasyny esaslandyryjy we Tesla kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Mask Bloomberg agentliginiň milliarderler reýtinginde ýedinji setiri eýeledi. Maskyň baýlygy $70,5 mlrd diýlip bahalandyrylýar. Bu barada regnum.ru habar berýär.

Şeýlelik bilen, Mask häzir onunjy orunda ýerleşýän Berkshire Hathaway maýa goýum gaznasynyň ýolbaşçysy Uorren Baffetden ($69,2 mlrd) öňe geçdi. Teslanyň ýolbaşçysyna $70,4 mlrd bilen reýtingiň sekizinji ornuny eýelän Google korporasiýasynyň esaslandyryjysy Sergeý Brinden we $70,2 mlrd bilen dokuzynjy orunda ýerleşen Reliance Industries hindi holdinginiň eýesi Mukeş Ambaniden hem öňe geçmek başartdy.
Reýtingiň birinji ornuny Amazon amerikan korporasiýasynyň ýolbaşçysy Jeff Bezos eýeleýär, ikinji orunda Microsoft korporasiýasyny esaslandyryjylaryň biri Bill Geýts, üçünji orunda Facebook kompaniýasynyň ýolbaşçysy Mark Sukerberg ýerleşýär.
Ýatlap geçsek, Baffet koronawirus pandemiýasy sebäpli ýüze çykan ykdysady çökgünligiň fonunda özüniň hususy serişdelerini satmaga we bazardan gitmäge başlady. Ýagny, Baffet Goldman Sachs amerikan maýa goýum gaznasynda öz ähli paýnamalaryny satdy. Bu bank dünýäde uly banklaryň biri hasaplanylýar. Şeýle-de, ol dört sany amerikan awiakompaniýalarynyň paýnamalaryny satdy.