Qantas awiakompaniýasy pandemiýa döwründe wepaly galan işgärlerine 7000 dollar bonus berer

  • 28.08.2023 11:47
  • 21241
Qantas awiakompaniýasy pandemiýa döwründe wepaly galan işgärlerine 7000 dollar bonus berer

Awstraliýanyň Qantas awiakompaniýasy koronawirus pandemiýasyndan soň düzümini saklap galmak maksady bilen işgärlerine 2022-nji ýylyň başynda wada beren baýraklaryny paýnama we pul görnüşinde tölär.

Qantas azyndan 18 aýyň dowamynda kompaniýadaky işinde galan işgärlere 5000 awstraliýa dollaryny (3 200 amerikan dollary) nagt görnüşde we 1000 töweregi paýnama  (3 800 amerikan dollary) bermegi wada edipdi. Şeýle hem, olar 500 awstraliýa dollary (323 dollar) möçberinde iş sapary kömek puluny alarlar.
Awiakompaniýa pandemiýadan öňki 2019-njy ýyldan bäri ilkinji ýyllyk girdejisi barada hasabat berdi, ol salgytlar tölenenden soň 1,74 milliard awstraliýa dollary (1,1 milliard dollar) geçiriler. Bonus tölemek üçin 340 million awstraliýa dollary (220 million dollar) gönükdiriler. Olary 21 müň işgär kabul eder: uçarmanlar, bortprowodnikler, inženerler we baş ofisiň işgärleri.
Şeýle hem awiakompaniýa wepalylygy üçin müşderilere minnetdarlyk bildirmek kararyna geldi. Olar geçen ýylda azyndan bir Qantas gatnawynda uçuşy amala aşyran bolsalar, wepalylyk maksatnamasy boýunça hersi 1000 bonus alar. On ýa-da has köp uçuş üçin 5 müň bonus degişli.


10.06.2023 16:56
6778

BSGG: soňky bir aýda dünýäde koronawirusdan ýogalanlaryň sany 47% azaldy

8-nji maýdan 4-nji iýuna çenli dünýäde 1,7 milliondan gowrak adam koronawirus bilen keselledi, 10,4 müňden gowrak adam aradan çykdy. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň penşenbe güni agşam beren habaryna görä...

26.04.2023 23:55
9651

Ýaponiýa 29-njy aprelden COVID-19 sebäpli ähli giriş çäklendirmelerini ýatyrar

Ýaponiýanyň häkimiýetleri 29-njy aprelden koronawirus sebäpli hereket edýän girişde çäklendiriji çäreleri ýatyrmakçy bolýar. Bu barada Kyodo agentligi habar berdi diýip, TASS belleýär. Ilkibaşda çäklendirmeleri...

03.02.2023 11:58
11196

Awstraliýa kagyz pullarda Ýelizaweta II-ni patyşa Karl III bilen çalyşmazlyk kararyna geldi

2022-nji ýylda aradan çykan Ýelizaweta II-niň portreti Awstraliýanyň 5 dollarlyk banknotlaryndan ýiter we Britaniýanyň tagty bilen birlikde Awstraliýanyň patyşasy titulyny miras alan ogly Karl III-niň keşbi bilen...

01.02.2023 10:14
9973

ABŞ kowid zerarly girizilen adatdan daşary ýagdaý düzgünini maýda ýatyrmagy meýilleşdirýär

ABŞ-da koronawirus sebäpli girizilen adatdan daşary ýagdaý hereketini 11-nji maýda ýatyrmak meýilleşdirilýär. Bu barada duşenbe güni ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýdeniň administrasiýasy aýtdy. "2020-nji ýylda ýurtda...