Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

  • 30.11.2022 01:06
  • 50832
Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar.

Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler. Gündizine 1-6 gradus maýyl bolar. Galan ýerlerde temperatura gündizlerine 12-17 gradus, gijelerine 3-8 gradus maýyl bolar.
Emma eýýäm hepdäniň ahyrynda gijeki aýazlar günorta sebitlere aralaşyp başlar: gijelerine -2-3 gradus, gündizlerine +2-7, käýerlerde +10 gradus bolar.
Howanyň üýtgemegi netijesinde käbir ýerleri duman tutar — irdenlerine Balkan we Ahal welaýatlarynda ýerlerde duman örter.
Şeýle hem hepdäniň dowamynda ýurduň dürli ýerlerinde we Aşgabatda az-kem ygal düşer.


düýn 14:35
19164

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gar gatyşykly ýagyş ýagar

Fewralyň başynda maýyl bolup başlan howa aýazly hem-de garly howa bilen çalşar. Hepdäniň ilkinji günlerinde tutuş ýurt boýunça 16-21 gradus maýyl bolar, emma eýýäm çarşenbe we penşenbe günleri — howa sowap, gara...

03.02.2023 12:30
15930

Kerki — Daşoguz aralygyndaky yzygiderli howa gatnawy dikeldildi

1-nji fewraldan başlap, Kerki ― Daşoguz ― Kerki aralygynda yzygiderli howa gatnawlary dikeldildi. Bu barada «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär. Gatnawlaryň täze tertibi «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň içerki...

31.01.2023 17:36
30994

Fewralyň ilkinji günleri Türkmenistanda ýagyşly, ýöne maýyl bolar

Fewral aýynyň ilkinji günlerinde Türkmenistanda maýyl, emma ýagyşly howa bolar. Ýurdumyzyň sebitlerinde +19 gradusa çenli gyzar. Bu barada Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa...

30.01.2023 15:34
44710

Turkish Airlines Türkmenbaşy-Stambul gatnawlarynyň peteklerini arzanlatdy

Turkish Airlines awiakompaniýasy Türkmenbaşy — Stambul — Türkmenbaşy ugry boýunça gatnawlarynyň petekleriniň bahasyny arzanlatdy. Atavatan Türkmenistan neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, gidiş-geliş petegini...