Gresiýa kenarýaka dynç alşyny halaýanlar üçin Ýewropanyň iň meşhur ýurdy boldy

Gresiýa kenarýaka dynç alşyny halaýanlar üçin Ýewropanyň iň meşhur ýurdy boldy

Gresiýa 2022-nji ýylda kenarýaka dynç alşyny halaýanlar üçin iň meşhur Ýewropa ýurdy boldy. Bu barada Breaking Travel News habar berýär.

Dynç alyş üçin kärende ýer boýunça “Holidu” gözleg ulgamy her ýurt üçin “kenarýakalar” açar sözi bilen utgaşyklykda, bu sözüň Instagramdaky heştegi bilen soňky 12 aýyň dowamyndaky “Google” gözleglerini esas edinip alyp, kenarýaka dynç alşyny halaýanlar üçin Ýewropanyň iň meşhur ýurtlarynyň sanawyny düzdi. Netijede, her aýda “Google” boýunça gözlegleriň 5,4 müňüsini hem-de Instagramda heştegleriň 142 müňden gowragyny toplap, Gresiýa sanawda iň öňdäki orny eýeledi. Şunuň bilen birlikde, Krit, Naksos, Mikonos adalarynyň kenarýakalary Gresiýada iň gowulary diýlip hasaplandy.
Bu sanawda aýda 5,4 müň “Google” gözlegleri hem-de Instagram heştegleriň 71 müňden gowragy bilen Italiýa ikinji, aýda 3,6 müň “Google” gözlegleri hem-de Instagram heştegleriň 61 müňden gowragy bilen Portugaliýa üçünji orny eýeleýär. Fransiýa we Irlandiýa bolsa, degişlilikde, sanawyň ilkinji bäşligini jemleýär.