Türkmenistanyň biržasy: bahasy 5,5 million dollara golaý 20 geleşik hasaba alyndy

Türkmenistanyň biržasy: bahasy 5,5 million dollara golaý 20 geleşik hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy. Olaryň umumy bahasy ABŞ-nyň 5 million 475 müň dollaryna barabar boldy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, Türkiýäniň we Owganystanyň telekeçileri bolsa “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen suwuklandyrylan gazy satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin jemi bahasy 14 million 247 müň manatdan gowrak “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietileni, gurluşyk materiallaryny, plastik önümleri, şeýle-de el halylaryny satyn aldylar.