Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda yzygiderli howa gatnawlary dikeldildi

Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda yzygiderli howa gatnawlary dikeldildi

«Türkmenhowaýollary» Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda yzygiderli howa gatnawlaryny dikeltdi diýip, ORIENT agentligi awiakompaniýa salgylanyp habar berýär.

Awiagatnawlar her hepdäniň çarşenbe we şenbe günleri Aşgabat-Frankfurt-Türkmenabat ugry boýunça amala aşyrylar.
Türkmenistandan Germaniýa awiapetegiň bahasy 5705 manat, Germaniýadan Türkmenistana bolsa - 6070 manat bolar. Iki tarapa hem awiapetekleri paýtagtymyzda «Türkmenhowaýollary» agentliginden milli manada satyn alyp bolar.