2021-2022-nji maliýe ýylynda Microsoft-yň arassa girdejisi 72,7 mlrd dollara çenli artdy

2021-2022-nji maliýe ýylynda Microsoft-yň arassa girdejisi 72,7 mlrd dollara çenli artdy

Microsoft Corp. IT ägirdiniň arassa girdejisi 30-njy iýunda tamamlanan 2021-2022 maliýe ýylynyň jemleri boýunça 18,7% artdy we 72,738 milliard dollar boldy diýip, kompaniýanyň hasabatynda aýdylýar.

Paýnama gelýän arassa girdeji geçen maliýe ýylyndaky 8,05 dollara derek 9,65 dollar boldy. Hasabat döwründe düşewünt 18% diýen ýaly - 198,27 milliard dollara çenli köpeldi. 
Geçen maliýe ýylynyň dördünji çärýeginde kompaniýanyň arassa girdejisi 16,74 milliard dollar bolmak bilen, öňki  ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 1,7% artdy.  Paýnama gelýän arassa girdeji 2,23 dollar boldy, öňki ýyl şol gideji 2,17 dolar bolupdy. Düşewünt 12,4% - 51,865 milliard dollara çenli ýokarlandy. 
Intelligent Cloud bulut bölümçesiniň düşewündi ýylyň geçen çärýeginde 20% - 20, 909 milliard dollara çenli artdy. 
Productivity and Business Processes (ofis goşundysy) bölümçesiniň görkezijisi 13% - 16,6 milliard dollara çenli ýokarlandy. Şol bir wagtda Azure bulut hyzmatynyň düşewündiniň ösüşi üç aýyň içinde 40% boldy.