Tölegli esasda bilim alan talyplara iki ýyllyk zähmet tejribesini geçmezden diplom berler

Tölegli esasda bilim alan talyplara iki ýyllyk zähmet tejribesini geçmezden diplom berler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini tölegli esasda tamamlan talyplara iki ýyllyk hökmany zähmet tejribesi bolmazdan diplom bermek baradaky teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, giňişleýin Hökümet mejlisiniň barşynda aýdyldy.

Şeýle hem Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde berilýän bilimiň hilini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak maksady bilen, olary bilim görkezijileri babatda dünýäde belli okuw mekdepleriniň sanawyna girizmek boýunça  zerur işleri geçirmelidigini belledi.

«Hökümetara ylalaşyklaryna laýyklykda, biz ýaşlarymyzyň daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde okamagyna has uly üns bermelidiris» diýip, döwlet Baştutany belledi.