Aşgabatdaky Janly tebigatyň milli muzeýi ýene-de işläp başlady

Aşgabatdaky Janly tebigatyň milli muzeýi ýene-de işläp başlady

Aşgabatdaky Janly tebigatyň milli muzeýi öz işini gaýtadan dikeltdi.

Haýwanat bagy duşenbeden başga her gün 9:00-dan 18:00-a çenli myhmanlara hyzmat edýär. Giriş peteklerini şol ýerdäki kassalardan alyp bolýar. 
Petekler 18:00-a çenli satylýar.
Bir petegiň bahasy — 3 manat, 3 ýaşa çenli çagalara giriş tölegsiz.