28-nji noýabrda Özbegistanyň Prezidenti Türkmenistana geler

28-nji noýabrda Özbegistanyň Prezidenti Türkmenistana geler

28-nji noýabrda Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Türkmenistana sapary meýilleşdirilýär. Bu barada özbek habar beriş serişdeleri döwlet Baştutanynyň çykyşyna salgylanyp habar berýär.

Aşgabatdan soň, Mirziýoýew Gazagystana, ondan soňra bolsa Koreýa Respublikasyna barar. Saparlaryň maksady täze maýadarlary çekmek we strategiki hyzmatdaşlar bilen has ýakyn özara bähbitli gatnaşyklary ýola goýmak bolup durýar.
19-njy noýabrda özbek Lideri Russiýada boldy. Bu Mirziýoýew üçin ikinji gezek Prezidentlik möhlete saýlanandan soňky ilkinji daşary ýurt sapary boldy.
Türkmenistana Özbegistanyň Baştutany Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin awgust aýynda gelipdi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 4-5-nji oktýabrda Özbegistana sapar bilen bardy.