Google "Okeý, Gugl" jümlesinden ýüz öwrer

Google "Okeý, Gugl" jümlesinden ýüz öwrer

Google özüniň ses kömekçisi üçin çalt jümleleriň üstünde işleýär. Çalt jümleleriň ulanyşa girizilmegi netijesinde, Google kömekçisi bilen aragatnaşyk saklamak üçin ulanyjylara her gezek “Okeý, Gugl” diýmek gerek bolmaz. Bu barada GSMArena portalyna salgylanyp, gazeta.ru habar berdi.

Portala görä, çalt jümleler eýýäm Android 12-niň beta görnüşi we iň soňky Google programmasy oturdylan Google 12 Pixel 3 XL smartfonlarynda  elýeterli bolar.

"Çalt jümleler" funksiýasyny ulanmak üçin ulanyjy ony kömekçiniň sazlamalarynda özbaşdak işe girizmeli bolar. Funksiýa işe girizilenden soň ses kömekçisi ulanyjynyň anyk hereketler wagtynda aýdýan ähli zatlaryny diňlär. Mysal üçin, budilnigi öçürmek üçin kömekçi "Stop" ýa-da "Soňa goý" buýrugyna garaşýar, gelýän jaňy bolsa "Al" ýa-da "Öçür" sözleri bilen jogap berip bolar.