Türkmenistan 4 aýda RF-niň üsti bilen 641 müň tonna nebit eksport etdi

Türkmenistan 4 aýda RF-niň üsti bilen 641 müň tonna nebit eksport etdi

Türkmenistan 2021-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda Russiýanyň üsti bilen daşarky bazarlara çig mal ugradýan nebiti eksport ediji döwletleriň arasynda ikinji ornuny saklap galdy. Bu barada Ýangyç-energetika toplumynyň Merkezi dispetçer müdirliginiň maglumatlaryna salgylanyp, Interfaks agentligi habar berýär.

Maglumatlara laýyklykda, türkmen üstaşyr nebit eksporty 4 aýda 641,3 müň tonna (aprelde - 160,59 müň tonna) barabar boldy. Bu görkeziji babatda Gazagystan birinji orunda durýar — 4,62 mln tonna (aprelde - 1,17 mln tonna). Türkmenistandan soň Belarus - 559,3 müň tonna (141 müň tonna) we Azerbaýjan - 253,76 müň tonna (84,31 müň tonna) gelýär.
Interfaks agentliginiň bellemegine görä, rus nebitiniň uzak daşarky bazarlara eksporty 2021-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda 66,65 mln tonna deň boldy. Bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde 20,5% aşakdyr. Şol bir wagtda rus nebit nebit kompaniýalary bu döwürde ýakyndaky ýurtlara nebit ibermelerini 95,7% artdyryp - 4,92 mln tonna ýetirdiler.