Pandemiýa döwründe iň howpsuz ýurtlaryň sanawy düzüldi

Pandemiýa döwründe iň howpsuz ýurtlaryň sanawy düzüldi

Singapur koronawirus pandemiýasy döwründe iň howpsuz ýurtlaryň sanawynda Täze Zelandiýadan öňe geçdi. Bu barada Bloomberg agentligine salgylanyp, TASS habar berýär.

Munuň sebäbi ilatyň ýokary sanjym alyş depgini we ýurduň içinde koronawirusyň ýaýramagyna garşy netijeli göreşmek boldy.
Bloomberg agentligi tarapyndan 2020-nji ýylyň noýabr aýynda düzülen reýtingde Täze Zelandiýa birinji orny eýeläpdi. Ýöne, koronawirusa garşy milli sanjym kampaniýalary başlansoň, ol sanawyň birinji ornuny ilatynyň tas 20%-i sanjym alan Singapura berdi.
Reýtingde ýurduň ornuny hasaplamak üçin kesellänleriň umumy sany, ölüm görkezijisi, barlagdan geçen adamlaryň sany we sanjym derejesi baradaky maglumatlar esasy görkezijiler boldy. Singapur 79,7 bal, Täze Zelandiýa bolsa 79,6 bal gazandy. Liderleriň hataryna Awstraliýa (76,2 bal) we Ysraýyl (74,9 bal) hem girdi, olar degişlilikde, üçünji we dördünji orunlary eýelediler.
Reýtingde Russiýa (60,9 bal), Portugaliýa we Ispaniýa (ikisinde-de 59,7 bal), Irlandiýa (57,7), Germaniýa (54,9 bal) we Awstriýa (54,2) ýaly döwletler hem bar. Dünýäniň 53 döwletini öz içine alýan reýtingi Argentina (41,4 bal), Polşa (40,6 bal) we Braziliýa (39,1 bal) jemleýär.