Türkmenistanda köpçülikleýin welosiped ýörişi geçirildi

Türkmenistanda köpçülikleýin welosiped ýörişi geçirildi

7-nji aprelde Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda köpçülikleýin welosiped ýörişi geçirildi.

Welosiped ýörişine gatnaşyjylar Saglyk ýolundan uzap gidýän Arçabil hem-de Bitarap Türkmenistan şaýollarynyň ugry boýunça herekete başlap, paýtagtymyzyň şaýollary boýunça hereketini dowam etdiler. Köpçülikleýin welosipedli ýörişiň geçýän ýolunyň ugrunda döredijilik toparlarynyň çykyşlary boldy.
Welosiped sportunyň ýurdumyzda uzak taryha hem-de däplere eýedigini bellemek gerek. Mälim bolşy ýaly, Aşgabatda welosipedçileriň ilkinji jemgyýeti 1894-nji ýylda, ýagny 127 ýyl mundan ozal döredildi. Bir ýyldan soň bolsa ilkinji ýaryşlar geçirilip, Türkmenistanda sportuň bu görnüşini ösdürmäge badalga berildi.
Belläp geçsek, şu ýyl paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginde welosiped sportunyň trek görnüşi boýunça dünýä çempionaty guralar.