“Çarli we şokolad fabrigi” filminiň prikweli 2023-nji ýylda çykyp biler

“Çarli we şokolad fabrigi” filminiň prikweli 2023-nji ýylda çykyp biler

Warner Bros. kinostudiýasy şokolad fabriginiň eýesi Willi Wonka baradaky meşhur filmiň prikwelini surata düşürmek bilen meşgullanýar. Bu filmde onuň geçmişi barada gürrüň berler. Bu barada inforeactor.ru habar berýär.

Filmiň prodýuseri Harri Potter hakyndaky filmiň ähli bölümleriniň üstünde işlän Dewid Heýman, režissýory bolsa aýyjyk Paddington baradaky filmiň awtory Pol King bolar. “Deadline” žurnaly filmiň surata düşürilişiniň Beýik Britaniýada koronawirus sebäpli çäklendirmeler aýrylandan soň başlajakdygyny anyklady. Willi Wonkanyň we kinonyň beýleki gahrymanlarynyň keşbi üçin kasting heniz başlanok.
Ýöne maglumatlara görä, prikwelde Timoti Şalame bilen Tom Holland oýnap biler. Warner Bros. studiýasy ýaş Willi Wonkanyň keşbi üçin bu iki aktýoryň birini göz öňünde tutýar. Ýöne Timoti Şalame hem, Tom Holland hem entek resmi teklibi almadylar.
Prikwel 2023-nji ýylyň 17-nji martynda prokata çykyp biler. Ýatlap geçsek, “Çarli we şokolad fabrigi” filminde baş keşbi aktýor Jonni Depp ýerine ýetirdi.