Alibaba ilkinji elektromobilini hödürledi

Alibaba ilkinji elektromobilini hödürledi

Milliarder Jek Manyň Alibaba IT-ägirdi SAIC Motor döwlet awtokonserni we Şanhaý sebit hökümetiniň ýokary tehnologiýalary ösdürmegiň maýa goýum gaznasy bilen bilelikde özüniň ilkinji elektromobilini hödürledi. Nikkei agentliginiň maglumatlaryna görä, bilelikdäki kärhana tarapyndan döredilen awtomobil IM (Intelligence in Motion) söwda belgisi bilen satylar. Bu barada Forbes habar berýär.

Hödürlenilen dört gapyly sedan Contemporary Amperex Technology hytaý kompaniýasyndan simsiz akkumulýator zarýadyny göterer. Alibaba bilen Saic Motor-yň elektrokary üçin prosessorlary Nvidia amerikan kompaniýasy üpjün eder. Alyjylar sedanyň 93 ýa-da 115 kWt/sag akkumulýatorly modelini saýlap bilerler. Bir sagadyň içinde batareýa 10,5 kWt/sag zarýad alar, bu, takmynan, 70-80 km ýol üçin ýeterlikdir. Elektromobil bir zarýadyň netijesinde 1000 km çenli uzaklygy geçip bilýär.
Awtomobiliň dolandyryş paneli diagonaly 39 dýuým bolan giň displeýden ybarat. Onda awtosürüji hem göz öňünde tutulan: Nvidia Xavier prosessor moduly 15 kameradan, 12 ultrasesli we bäş millimetrli radardan maglumaty işleýär. Elektrokar üçin ilkinji sargytlar aprel aýynda kabul edilip başlanar, satuwa ol 2021-nji ýylyň ahyrynda çykar. Kompaniýalar salonsyz doly ölçegli maket görnüşinde elektrik krossowerini hem görkezdiler. Bu barada tehniki jikme-jiklik ýok, ol bazara 2022-nji ýyldan ir çykmaz.