Apple 2024-nji ýylda hususy awtoulaglaryny öndürip başlar

Apple 2024-nji ýylda hususy awtoulaglaryny öndürip başlar

Apple kompaniýasy 2024-nji ýylda hususy awtoulaglaryny öndürip başlamagy meýilleşdirýär. Olar innowasiýa batareýleri bilen üpjün ediler diýip, newinform.com belläp geçýär.

Hususy elektrokaryny taýýarlamak işine kompaniýa 2014-nji ýylda başlapdy. Taslama “Project Titan” ady bilen belli boldy. Çeşmeler şondan bäri işgärleriň uly öňe gidişlige eýe bolandyklaryny we awtoulag döretmek isleýändiklerini habar berýär. Kompaniýa ilki programma üpjünçiliginde ünsi jemlemegi meýilleşdiripdi, ýöne soň bu pikirden ýüz öwürdi. Çeşme “almanyň” maksadynyň awtodolandyryş funksiýasyna eýe boljak doly derejeli awtoulagy döretmekden ybaratdygyny nygtaýar. Resmi taýdan Apple bu mesele boýunça heniz bildiriş etmedi.
Önümçilikde esasy üns häzirki bahalary arzanlatjak batareýleriň täze görnüşine gönükdiriler. Şeýle-de, täze önümleriň netijesinde akkumulýatorlar özünden ozalkylar bilen deňeşdirilende energiýa taýdan birnäçe esse tygşytly bolar.