Awgust-oktýabr aýlarynda Türkmenistana 339 sany «Hyundai» awtobuslary getirildi

Awgust-oktýabr aýlarynda Türkmenistana 339 sany «Hyundai» awtobuslary getirildi

2020-nji ýylyň awgust-oktýabr aýlarynda 339 sany «Hyundai» awtobusy CJ ICM Logistics kompaniýasy tarapyndan Türkiýeden Türkmenistana getirildi diýip, SeaNews habarlar agentligi habar berýär.

Awtobuslar Koreýa Respublikasyndan deňiz ýoly arkaly Türkiýä getirildi. Izmirde türk logistika kompaniýasynyň hünärmenleri awtobuslary derýa-deňiz gämilerine ýükläp, ýurdumyza ugratdylar.
Awtobuslar şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan amal edilen döwlet satyn almalarynyň bir bölegi hökmünde getirildi. Umuman, Türkmenistan Koreýa Respublikasyndan 400 awtobus satyn alar.
Awgust aýynyň başyndan oktýabr aýynyň ahyryna çenli soňky bellenilen nokady Türkmenbaşy halkara deňiz porty bolan Wolgo-Don kanalynyň üsti bilen ýükli jemi ýedi gämi iberildi.