Islendik zyýansyzlandyryjy serişde koronawirus ýokanjyny ýok etmäge ukyply — Rospotrebnadzor

Islendik zyýansyzlandyryjy serişde koronawirus ýokanjyny ýok etmäge ukyply — Rospotrebnadzor

Islendik zyýansyzlandyryjy serişde koronawirusy ýok ediji täsire eýedir. Bu barada Rospotrebnadzoryň ýolbaşçysy Anna Popowa “Rossiýa-1” teleýaýlymynda “Habarlar” gepleşiginde beren interwýusynda aýtdy. Muny ТАSS habar berýär.

“Görkezilen konsentrasiýaly islendik zyýansyzlandyryjy serişde bu wirus üçin ýok ediji serişdedir. Ýagny, biz näme bilen arassalasak hem, esasan, zyýansyzlandyryjy serişde bilen arassalamaly” – diýip, ol aýdýar.

A.Popowa haýsydyr bir üstde koronawirusyň 48 sagada çenli saklanýandygyny hem ýatlap geçdi.
Koronawirus pandemiýasynyň ýüze çykanyndan bäri, dünýäde 17,8 milliondan gowrak adam keselledi, 685 müňden gowrak adam ýogaldy.