logo
LIUGONG - "YHLAS KAGYZ"

Описание

Yhlas Kagyz” Hususy Kärhanasy 2010-njy ýyldan bäri Hydaý Döwletiniň öňdebaryjy Kärhanalary bolan Liugong we Zoomlion Kompaniýalarynyň Ýokary hilli Gurluşyk Tehnikalarny we Ätiýaçlyk şaýlaryny getirýär. Ähli tehnikalara 1 ýyl ýada 2000 mator sagat kepillik berilýär. Tehnikalary şu günki gün Siziň buýrmalaryňyzyň esasynda zakaz görnüşinde getirmek, 100% öňinden  töleg geçirilenden soň 60 (+-15) güniň içinde Alyja ( CIP Aşgabat) gowşyrylýar. Tehnikalaryň Ätiýaçlyk şaýlary Dükanlarymyzda bar.

Tehnikalary satyn almak üçin şu salga ýüz tutyp bilersiňiz  Aşgabat ş. Türkmenistan şaýoly 97/1   “Maksat Mebel” Dükany 3-nji gaty Tel: 993(63) 42-90-03.

Tehnikalary sklatdan taýyn almak üçin ýerleşýän ýeri Aşgabat ş.  “Altyn Asyr” Gündogar bazary (Jygyllyk) we Owadandepe önümçilik bazasy. Tel: 993(63) 42-90-03

Ätiýaçlyk şaýlary  ýerleşýän Dükany  Aşgabat ş. büzmeýin Jülge gara ýol 2km.

Tel: 993(63) 42-90-06

Giňişleýin:    

  • Liugong tehnikalar, Pagruşşikler, Greýdirler, Katoklar, Forklifler , Ekskawatorlar, Buldozerler we ş.m.
  • Zoomlion , Kranlar, Ekskawotorlar, Buldozerler, we ş.m.
  • Masaltalar.
  • Ýaglar.
  • Ätiýaçlyk şaýlary.

                            Artykmaçlygymyz:

  • Resmi Diler we Eхporta ugradylaýan ýokary hilli tehnikalary getirmek.
  • Ähli Tehnikalarymyza 1 ýyl ýada 2000 mator sagat garantiýa bar.
  • Ähli Tehnikalarymyzyň ätiýaçlyk şaýlary bar.
  • Ähli Tehnikalarymyza Serwis Hyzmatlaryny edýäs.