logo
LIUGONG - "YHLAS KAGYZ"
LiuGong CLG 6032E 2024
460.000 TMT
LiuGong CLG 6032E 2024

Ашхабад

10.06.2024
LiuGong CPCD70 2024
580.000 TMT
LiuGong CPCD70 2024

Ашхабад

10.06.2024
LiuGong CLG 775A 2024
955.000 TMT
LiuGong CLG 775A 2024

Ашхабад

10.06.2024
LiuGong CLG 777A-S 2024
1.360.000 TMT
LiuGong CLG 777A-S 2024

Ашхабад

10.06.2024
LiuGong CLG 835H 2024
665.000 TMT
LiuGong CLG 835H 2024

Ашхабад

10.06.2024
LiuGong CLG 365B 2024
515.000 TMT
LiuGong CLG 365B 2024

Ашхабад

10.06.2024
LiuGong CLG936E 2024
3.100.000 TMT
LiuGong CLG936E 2024

Ашхабад

10.06.2024
LiuGong CPCD50 2024
440.000 TMT
LiuGong CPCD50 2024

Ашхабад

10.06.2024
Все объявления

Описание

Yhlas Kagyz hususy kärhanasy 2006 yilda doredildi we 2010 Yildan başlap Yagby 13 Ýyl bäri 

 ýurdumyzyň dürli pudaklarynda ulanmak üçin niýetlenen Hytaýdan getirilýän dürli görnüşli LiuGong we Zoomlion  gurluşyk tehnikalaryny we olaryň  ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýär.

 

Hödürlenýän önümleriň hatarynda LiuGong tehnikalary, pagruzşikler, greýdirler, katoklar, forklifler , ekskawatorlar, buldozerler, ýaglar we ş.m. bar. Şeýle hem bu tehnikalaryň ähli ätiýaçlyk şaýlary amatly bahadan hödürlenilýär.

«Yhlas Kagyz» HK 13 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýyň gurluşyk tehnikalaryny öndürýän LiuGong kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi distribýutory bolup gelýär. Bu döwürde Hytaýyň bu tehnikalary türkmen bazarynda özüni aldyryp, ýurdumyzyň dürli pudaklarynda giňden ulanylyp gelinýär.

 

«Yhlas Kagyz» HK şu artykmaçlyklary hödürleýär:

  •  ähli tehnikalara 1 ýyl ýa-da 2000 motor sagat kepillik bar;
  •  ähli tehnikalaryň ätiýaçlyk şaýlary bar;
  •  ähli tehnikalara serwis hyzmatlary edilýär.

Hytaýyň LiuGong Machinery Co., Ltd. Kompaniýasy 65 ýyldan gowrak wagt bäri hereket edip, bu günki gün gurluşyk tehnikalarynyň öndürmek boýunça dünýäde 15-nji orny eýeleýär.

 

Häzirki wagta çenli kompaniýa diňe pagruzşikleriň500 müňden gowragyny çykardy.

Gurluşyk tehnikalary dünýä belli Cummins (ABŞ), ZF (Germaniýa), Rexroth (Germaniýa), Ka-wasaki (Ýaponiýa) kompaniýalaryň önümlerinden öndürilýär.

Kompaniýa gurluşykda dürli maksatly işler üçin niýetlenen 19 görnüşli tehnikany öndürýär. Bu tehnikalar dolandyrmak, ideg etmek we saklamak üçin ýeňilligi bilen tapawutlanýar. Bu tehnikalaryň ählisini hem Türkmenistandan alyp bolýar.

LiuGong tehnikalarynyň ätiýaçlyk şaýlaryny «Yhlas Kagyz» HK-nyň serwis merkezlerinden alyp bolýar. Zerur bolanda goşmaça ätiýaçlyk şaýlary Hytaýdaky zawoddan 2 hepdäniň içinde getirdip bolýar.

«Yhlas Kagyz» HK-nyň ýurdumyzda 2 sany serwis merkezi bar. Bu ýerde işine ussat inženerler zerur ideg we maslahat hyzmatlaryny berýär.

Salgysy: Aşgabat ş., Türkmenistan şaýoly 97/1, «Maksat Mebel» dükany, 3-nji gaty «Yhlas Kagyz» hususy kärhanasy.

Tehnikalary ammardan taýyn almak üçin ýerleşýän ýeri Aşgabat ş.  “Altyn Asyr” Gündogar bazary (Jygyllyk) we Owadandepe önümçilik bazasy. 

Ätiýaçlyk şaýlary  ýerleşýän Dükany  Aşgabat ş.,Büzmeýin Jülge gara ýol 2km.

Habarlasmak üçin telefonlar:

+99363 42-90-03 Tehnika söwdasy üçin soraglar boýunça. E-mail: geldi3649@gmail.com;

+99363 42-90-06; +99363 42-90-07 ätiýaçlyk şaýlary üçin. E-mail: yhlaskagyz11@gmail.com;

+99363 42-90-02 serwis hyzmaty üçin