Huawei kompaniýasy Avatr 12 2024 hetçbegini anons etdi

  • 25.04.2024 14:47
  • 9860
Huawei kompaniýasy Avatr 12 2024 hetçbegini anons etdi

2024-nji ýylyň Pekin awtosalonynyň öňüsyrasynda Avatr Technology kompaniýasy 2024-nji model ýylynyň täzelenen, ýolsuz ýerden ýöremäge ukyply Avatr 11 awtoulagyny hödürledi. Kompaniýanyň prezidenti Çen Çžo hem brendiň elektromobil hatarynyň üstüni ýetirjek Avatr 12 hetçbegini anons etdi diýip, ixbt.com ýazýar.

Avatr 11 eýýäm hakyky şertlerde synagdan geçirilen Huawei-niň NOA awtodolandyryş ulgamy bilen üpjün edildi: awtoulag eýeleri onda 50 million kilometrden gowrak ýol geçdiler. Şeýle-de, awtomobil täzelenen audiosistema eýe boldy. Huawei-niň inženerleri bu ulgamyň üstünde bir ýyl zähmet çekdiler.
Ýolsuz ýerden ýöremäge ukyply awtoulag howpsuzlygy we rahat sürüşi üpjün etmek üçin 34 datçik we üç lidar bilen enjamlaşdyryldy. Salonda nappa-deri bilen zamşanyň utgaşmasy ulanylýar, 15,6 dýuýmlyk merkezi ekran bolsa ekranyň bölünmek funksiýasyny we ses buýrugyny goldaýar.
Avatr 11 230 – 425 kWt kuwwatly bir ýa-da iki hereketlendiriji bilen elýeterlidir, olar 3,9 – 6,6 sekuntda tizligi 100 km/s çenli artdyrmaga mümkinçilik berýärler.
Avatr 12 hetçbegi barada jikme-jik maglumat ýok we ol gijräk hödürlener.
Avatr brendi 2018-nji ýylda esasy tehnologiýa üpjün edijisi hökmünde Huawei-niň gatnaşmagynda esaslandyryldy. Häzirki wagtda Avatr hataryna Avatr 11 krossoweri we Avatr 12 hetçbegi girýär.


23.05.2024 15:01
21828

Hytaý dünýäde üçünji awtomobil eksportçysy: ol ABŞ-dan we Meksikadan öňe geçdi

Hytaý 2023-nji ýylda awtomobilleri dünýä bazarlaryna ibermek boýunça pul aňlatmasynda ABŞ-dan we Meksikadan öňe geçip, üçünji orny eýeledi. Bu ugurda öňdebaryjylar Germaniýa we Ýaponiýa bolmagynda galýar diýip...

23.05.2024 13:40
12272

Sürüjisiz, rulsuz we pedalsyz taksiler Hytaýda eýýäm şu ýyl peýda bolar

Hytaýyň Baidu tehnologiýa kompaniýasy 2024-nji ýylyň ahyryna çenli Uhanda rulsuz we pedalsyz Apollo RT6 sürüjisiz taksilerini işe girizmek meýilnamasyny yglan etdi. CarNewsChina-nyň habar bermegine görä, taksini...

20.05.2024 15:03
15915

Iýun aýynda Toyota Crown Kluger 2024 çykar. Ol ady başga täze Highlander

1-nji iýunda açyljak Şençžen-Gonkong-Makao awtoulag sergisinde täzelenen Toyota Crown Kluger 2024 hödürlener. Krossower "Highlander-iň" ady üýtgedilen nusgasy diýseň hem bolar. Ol has uly ekranlary we kämilleşdirilen...

20.05.2024 13:24
6807

Düýbünden täze Hyundai Santa Fe-niň çykmagyna garaşylýar

Hyundai kompaniýasy Hytaý bazarynda peýda boljak täze Hyundai Santa Fe-niň ilkinji suratlaryny hödürledi. Krossoweriň ilkinji gezek resmi görkezilişi 30-njy awgustda Çendu awtoulag sergisinde geçer diýip, IXBT...