Apple düýpgöter täzeden dizaýn edilen «Watch X» çykarar

  • 14.08.2023 23:23
  • 11108
Apple düýpgöter täzeden dizaýn edilen «Watch X» çykarar

Apple birnäçe ýyldan soň, ilkinji gezek “Apple Watch”-iň dizaýnyny täzelemegi maksat edinýär, ýöne bu 2024-nji ýyldan bärde amal edilmez. Bu barada Bloombergiň žurnalistiniň we abraýly insaýder Mark Gurmanyň Power On-a hepdelik poçta ýollamasynda aýdylýar.

Kompaniýa magnit kemeri bilen birikdirmek mehanizmi, gan basyşynyň datçigi we mikroLED ekrany bilen has inçeldilen Apple Watch X-i ösdürýär. iPhone X-da bolşy ýaly, gajetiň onunjy neslini alamatlandyrýan bu sagadyň 2024-nji ýylyň ahyrynda ýa-da 2025-nji ýylda bazara çykmagyna garaşylýar.
Adaty mehaniki gaýyş sagatbaglar inženerler üçin Apple-iň dakylýan zatlaryň ölçeglerini optimizirlemek ýa-da batareýanyň kuwwatyny ýokarlandyrmak hem-de täze içki bölekleri goşmak üçin ulanyp boljak gymmatly giňişligi tutýar.
Eýýäm 2023-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda kämilleşdirilen prosessor we öňkülerine meňzeş dizaýny aljak Apple Watch Series 9 hödürlener. Hut şol günem ikinji nesliň meşhur Apple Watch Ultra we iPhone 15 smartfonlarynyň täze hatary görkeziler.


06.11.2023 09:58
4023

Apple noutbuklaryna we kompýuterlerine çygy duýmagy öwretdi

Apple käbir MacBook-lara we iMac -lara USB-C portlarynda çygy ýüze çykarmaga mümkinçilik berýän macOS Sonoma 14.1-i täzelenmesini çykardy. Bu barada 9to5Mac neşiri habar berdi. Täze macOS moduly liquiddetection diýip...

20.10.2023 09:48
6201

Apple USB-C porty bolan stilusyny tanyşdyrdy

«Apple» «iPad» planşetleri üçin niýetlenen täze «Pencil» stilusyny yglan etdi. Bu barada kompaniýanyň web sahypasynda habar berilýär. Enjam kompaniýanyň 2018-nji ýylda hödürlän «Pencil 2» stilusyndan USB-C portunyň...

23.09.2023 17:40
17918

iPhone 15 beýleki iPhone we Android smartfonlaryna zarýad berip biler

USB-C portuna eýe bolan iPhone 15 smartfony başga bir ykjam gurluşa zarýad bermeli bolsa, daşarky akkumulýator hökmünde ulanylyp bilner. Bu barada ixbt.com habar berýär. Haçan-da iPhone 15 smartfony Lightning interfeýsini...

06.09.2023 12:43
9675

iPhone-da 3D suratlary we wideolary düşürmek mümkin bolar

Meşhur iPhone Ultra soňra Apple Vision Pro gulaklygynda 3D görnüşinde görmek üçin giňişlikdäki suratlary we wideolary düşürip biler. Bu barada MacRumors portaly Hytaýyň Instant Digital-yna salgylanmak bilen habar...