logo

"BEHIŠT" dostawka

 • 29.10.2022
 • Aşgabat
 • 88241
 • 205

Düşündiriş

" BEHIŞT " Dostawka - Halal we yokary hilli tagamlar. 🧭 Naharlarymyzy iýip teswir yazyp bilersiniz..!? ️ ️ Iş tertibi: Irden 10:00 dan Gije 03:00 cenli Odunlar we Marinowynny etler eltip bermek hyzmaty bar. Habarlaşmak ücin: ️ Tel:+99312 730906. ️ Tel:+99312 731030. Tel:+993 63004334. Tel:+99360 181030. Tel: +99365 722202. AKSIYA sowgadymyz dowam etyar.!? 1 Döner alana 1 0,5 litr pepsi sowgat. M E N U Mangal 40 minutdan taýyn bolyar.️ Goýun şaşlyk____________________45 mnt Goýun gapyrga__________________50 mnt Avganka_________________________35 mnt Towuk şaşlyk____________________40 mnt Ganat şaşlyk____________________45 mnt Towuk çöpde____________________28 mnt Towuk tabaka__________________125 mnt Lüle_____________________________33 mnt Towuk lüle_______________________33 mnt Lüle rulet________________________35 mnt Lüle lavaş_______________________35 mnt Katlet mangal syrly______________30 mnt Kakmac mangal_________________48 mnt Bagyr iç yag_____________________30 mnt Jüýje setga______________________45 mnt Balyk şaşlyk_____________________ Balyk setga______________________ Padnos uly tabakaly____________550 mnt Padnos kici____________________500 mnt Padnos kici porse tabakaly_____450 mnt Padnos kici porse______________400 mnt Padnos mini____________________200 mnt Mangal kömelek_________________40 mnt Mangal gök önüm_________________5 mnt Şaşlyk oty lancikda______________10 mnt Dönerler 20 minutdan taýyyn bolyar.🥪 Döner çörek etli uly______________30 mnt Döner çörek etli kici_____________20 mnt Lavaş döner etli uly______________30 mnt Lavaş döner etli kici_____________20 mnt Sada döner etli__________________30 mnt Palowüsti döner etli_____________45 mnt Isgender döner etli______________55 mnt Döner çörek towukly uly_________30 mnt Döner çörek towukly kici_________20 mnt Döner lavaş towukly uly__________30 mnt Döner lavaş towukly kici_________20 mnt Sada döner towukly______________30 mnt Palowüsti döner towukly_________45 mnt Firinda bişyan 30 minutda tayyn bolyar. Pizza etli orta____________________60 mnt Pizza towukly orta_______________60 mnt Pizza kalbasny orta______________60 mnt Pizza garyşyk orta_______________65 mnt Pizza margarita orta____________50 mnt Pide guş başly ( dogralan etli )___45 mnt Pide gyýmaly ( üwelen etli )_____40 mnt Pide garyşyk ( assorti )__________45 mnt Pide kaşarly ( syrly )_____________30 mnt Pide towukly____________________35 mnt Pide dönerli syrly________________50 mnt Lahmajun________________________20 mnt Hamyrly naharlar 45 minutda taýyn bolyar.🥠🥟 Tamdyr somsa uly________________9 mnt Tamdyr somsa kici________________5 mnt Fitçi dogralan etli uly____________15 mnt Fitçi dogralan etli orta___________10 mnt Fitçi üwelen etli uly______________13 mnt Fitçi üwelen etli orta______________8 mnt Kiçi fitçi dogralan etli_____________5 mnt Işlekli üwelen etli orta___________60 mnt Işlekli dogralan etli orta__________70 mnt Çopan çörek dogralan etli orta___70 mnt Etli çörek________________________50 mnt Yagly çörek______________________25 mnt Manty dogralan etli______________40 mnt Manty üwelen etli________________37 mnt Manty kädili dogralan etli________30 mnt Börek çorba etli__________________30 mnt Börek gökli______________________20 mnt Ýumurtgaly börek_______________20 mnt Gowurlan börek__________________30 mnt Gury gutap etli____________________8 mnt Gury gutap gökli__________________6 mnt Gury gutap kädili__________________6 mnt Çeburek etli______________________9 mnt Çeburek kartoskaly_______________7 mnt Çeburek gökli_____________________7 mnt Bilişi dogralan etli_______________35 mnt Peç somsa etli___________________7 mnt Peç somsa gökli__________________6 mnt Peç somsa kartoşkaly____________6 mnt Peç somsa kädili__________________6 mnt Toý somsa etli____________________3 mnt Toý somsa kädili__________________2 mnt Toý somsa gökli__________________2 mnt Toý somsa kartoşkaly_____________2 mnt Burger etli_______________________50 mnt Burger towukly__________________50 mnt Tamdyrlama. 1 gün öñunden zakaz alynyar. Bütin goýun ( hamyrly ) kg______160 mnt Bütin but ( hamyrly )____________160 mnt Gol , Gapyrga___________________200 mnt Bitin towuk_____________________160 mnt Kelle aýak ( garynda )__________150 mnt Bitin balyk ____________________ Saç naharlar 1:30 minutda tayyn bolyar.🥣 Çebiş etinden buglama_________240 mnt Saç iç yagda___________________240 mnt Saçda kakmaç kömelekli_______240 mnt Bagşy nahar etli________________200 mnt Bagşy nahar bag towukly_______160 mnt Gyzgyn naharlar 45 minutda taýyn bolyar.🥡 Et sate___________________________50 mnt Towuk sate______________________50 mnt Jüýje batyrma___________________60 mnt Jüýje mesge_____________________50 mnt Kakmaç batyrma________________55 mnt Kakmaç mesge__________________50 mnt Ganat batyrma___________________60 mnt Kartoşka gowurlan etli___________30 mnt Kartoşka gowurulan_____________20 mnt Gowurdak_______________________60 mnt Türkmen palow__________________35 mnt Bagyr mesge____________________45 mnt Naggetsy________________________60 mnt Sigara börek etli_________________35 mnt Sigara börek syrly_______________35 mnt Steyk___________________________100 mnt Grill_____________________________45 mnt Çorbalar 45 minutda tayyn bolyar.🥣 Merjimek________________________25 mnt Ezogelin_________________________25 mnt Paça çorba etli__________________25 mnt Un aş gowurdakly________________30 mnt Gyzyl borş_______________________30 mnt Towuk çorba dietiçeski__________30 mnt Jüýje çorba dietiçeski___________50 mnt Çebiş çorba______________________37 mnt Çekdirme________________________30 mnt Lagman_________________________35 mnt Tiftel____________________________45 mnt Galubsy_________________________45 mnt Garnir 20 mintutda tayyn bolyar. Kartoşka fri______________________20 mnt Kartoşka püre___________________15 mnt Greçka__________________________20 mnt Ak tüwi__________________________15 mnt Katlet____________________________15 mnt Çorek firinda______________________2 mnt Salatlar 30 minut taýyn bolyar.️ Çopan salat______________________22 mnt Sweji salat_______________________35 mnt Sezar salat etli___________________45 mnt Sezar salat towukly______________40 mnt Sezar klassyky__________________38 mnt Olwiye salat etli__________________35 mnt Olwiye salat kolbasny____________30 mnt Winegret salat___________________25 mnt Şugundur salat__________________25 mnt Mujskoý salat___________________45 mnt Podşuba salat___________________33 mnt Nejny salat______________________33 mnt Greçiski salat____________________33 mnt Aý salat etli______________________38 mnt Dymok___________________________35 mnt Tayski salat_____________________30 mnt Towukly salat____________________35 mnt Baklajan rulet salat______________27 mnt Lavaş salat rulet_________________25 mnt Akroşka_________________________20 mnt Süzme çesnokly_________________15 mnt Süzme sada_____________________15 mnt Ajiga____________________________15 mnt Süzme çal_______________________15 mnt Salyonny assorti_________________30 mnt Salyonny hyyar__________________20 mnt Frukti assorti___________________150 mnt Gyzgyn salat etli_________________35 mnt Gyzgyn salat towukly____________35 mnt Gyzgyn salat syrly_______________30 mnt Kabackili salat___________________30 mnt Finçozly salat etli________________33 mnt Finçozly salat towukly___________30 mnt Isdäñiz açyk bolsun ! Noş bolsun!

Kategoriýa : Hyzmatlar / Iýmit ugry hyzmatlary
Ýeri : Aşgabat
Telefon belgi :  +99365722202
Aşgabat / 29.10.2022

Meňzeş bildirişler

ÝALKYM DOSTAWKA 24/7

Aşgabat

14.11.2022

TÄZE AKSIYA lüle 4 + 1 sowgat doka döner 4 + 1 sowgat Eltip Be...

HOME COOKING DOSTAWKA

Aşgabat

15.11.2022

ELTIP BERMEK HYZMATY HAWARLAŞMAK ŰCÌN: Tel:127285 Tel:1272...

Meňzeş satyjylar

Mebel Zakaz "Säher Ýyldyzy " HK
Mebel Zakaz "Säher Ýyldyzy " HK
 • Söwda guramalary we ofislar üçin mebel öndürmek.

 • Biznes profil
Donper N1 Tehnika
Donper N1 Tehnika
 • "Biznes üçin Ýokary hilli tehnikalar"

 • Biznes profil
KAMERA DÜNÝÄSI
KAMERA DÜNÝÄSI
 • Diňe Biziň Dükanymyz, şäherdäki amatly we arzan bahadan iň soňky çykan durmuş tehnikalary enjamlary hödürleýär.

 • Biznes profil
"BADAM" Hususy kärhanasy
"BADAM" Hususy kärhanasy
 • "BADAM" GOZGALMAÝAN EMLÄK AGENTLIGI ,JAÝLAR BOÝUNÇA ISLENDIK DOKUMENT IŞLERINI,RESMINAMALARY SATLYGA TAÝÝARLAMAGA ÝARDAM BERÝÄRIS.

 • Biznes profil
"SUPRA" TIZ TAGAM
"SUPRA" TIZ TAGAM
 • "1 PIZZA ALANA + 1 PIZZA MUGT"

 • Biznes profil
AZIA ELEKTRONiK
AZIA ELEKTRONiK
 • Магазин видеонаблюдения и бытовой электроники

 • Biznes profil