logo

Syýahat ätiýaçlandyryş

  • 17.07.2024
  • Ашхабад
  • 6310
  • 14

Описание

Bu ätiýaçlandyryş görnüşinde daşary ýurda gidelende betbagtçylykly hadysa ýa-da duýdansyz kesel netijesinde saglyga ýetirlen zyýany bilen baglanyşykly bolan halatlardan goralýar. Daşary ýurtda ätiýaçlandyrylan şahs ýykylyp şikes alan ýa-da tötänleýin zäherlenen ýa-da keselän (dowamly keselerden başga) ýagdaýynda, 24/7 tertipde işleýän call-centre jaň edip, aşakdaky hyzmatlaryny alyp biler: -saglygy goraýyş edarasyna ugradylmak; -zerur bolsa näsaga ýoldaşlyk etmek; -lukmançylyk barlagy; -şertleri düşündirmek; -gerek resminaMalary ýygnamak; -lukmançylyk hyzmatlary üçin tölegini tölemek. Mysal üçin siz 10 günlük Antalýa gidýäñiz. 17 dollara polis baglaşýañyz. Dynç alyşyñ 4 gunde siz birdan zäherlenmeden erbet bolduñyz ýada siz typyp ýykyldyñyz we aýagyñyzy agyrtdyñyz. Siz polisde görkezilen gije gündiz işleýän telefon belgã jañ edýãñiz. Poliz nomeriñizi aýdan soñ siz tiz kömek bilen üpjün edilýãñiz. Hassahana eltilip lukmançylyk gözegçilikden geçýãñiz. Siz ätiýaçlandyrylan bolandygy sebãpli hasabyny kompaniýamyz töleýär. Goşmaça maglumat biziñ ofisimize ýüz tutup bilersiñiz +993 12 48 46 36 +993 12 48 46 37 +993 12 48 46 65 Instagram: resmikepil

Категория : Услуги / Ремонт оборудования
Место : Ашхабад
Номер телефона :  +99365713387
Ашхабад / 17.07.2024

Похожие объявления

Ykjam Syýahat

Гуртли

8 sag öň

"Ykjam Syýahat" syýahatçylyk kärhanasy Size ýokary hilli syýahatçylyk ...

Syýahat, wiza hyzmatlary

Ашхабад

19.07.2024

"Türkmen syýahat hyzmat" Sizi dünýäniñ dürli künjeklerine syýahat etm...

" ZYÝARATA SYÝAHAT " H / K

Балканабат

15.07.2024

" ZYÝARATA SYÝAHAT " Syýahatçylyk Hususy Kärhanasy Ýurdumyzyň Me...

Автор объявления

RESMI KEPIL

RESMI KEPIL

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Все объявления

Контакты