logo

Ak guller

  • 05.12.2023
  • Ашхабад
  • 1723
  • 2

Описание

Özüniň içindäki gyzyklylygy we gyzyklylygy bilen baýlaşdyryň! Biziň altyn elementli we ak reňkli suratlarymyz - bu zarydanlygyň we häsiýetiň ýazylmagydyr. Myhmanhanany diwaryň üstüne bu özboluşly suraty asmak bilen uslup oazisine öwrün. Altyn aksentler ak gullar bilen utgaşdyrylyp, myhmanlaryň ýüreklerini ýeňildirýän we myhmanlaryň ýatyrylmaýan pursatlaryny berýär. Siziň ýatagyzyň ýatagy rewolýusiýanyň hakyky paýhanasyna öwrülýär. Altyn detallary bolan bu suratyň täsiri bilen siz sehrli we sakin ýagdaýy sezýärsiňiz, özüniň garmoniýa we garyndaşlygyna girmäge mümkinçilik beripsiňiz. Siziň iş kabinetiňiz ýa-da ofisiňiz indiwiduallygyň häsiýet bilen baglanyşýan ýerine öwrülýär. Özüniň özboluşlylygyny gözden geçiriji we ruhlanyjy sungat bilen gurşap alyp belleýär. Myhmanlary siziň öýünize çagyryp, olara koridorda ýa-da hollda altyn elementleri bolan surat döredýän birinji derejeli täsir görkezmäge rugsat berin. Ol siziň aýratyn laýyklygyňyzy we dizaýna stilizasiýalaşdyrylan ýolbaşçylyk barada aýdýar. Siz restoran ýa-da kafe eýesizmi? Biziň altyn detally suratlarymyz myhmanlaryň bu aýratyn giňişlikde bolmagy üçin siziň ýurduny öwrenýärler. Biziň altyn we ak reňkli suratlarymyz bilen öz interýeriňize hormatly ilham berin. Siziň gyzgynlyk we gyzgynlyk dünýäsine batyrmak bilen ysgylyk we zaryblylyk ýüze çykarýan giňişlik döredin.

Категория : Услуги / Дизайнерские и интерьерные услуги
Место : Ашхабад
Номер телефона :  +99362075335
Ашхабад / 05.12.2023

Автор объявления

HOMEDECORTM

HOMEDECORTM

СТИЛЬНЫЕ ПОСТЕРЫ,МОДУЛЬНЫЕ КАРТИНЫ,УНИКАЛЬНЫЕ КАРТИНЫ,ПОРТРЕТЫ
Все объявления

Контакты