logo

Sygyr ýitdi

  • 3 gün öň
  • Балканский велаят / Балканабат
  • 1666
  • 6

Описание

Reňki gara 1şahynyň daşy ýok sagylýan gapdalynda Э harpy bar ýokarsynda Ö harpy bar boýnunda toýnak şekili bar tapana 1000 TMT baýrak

Категория : Утеряно и найдено / Пропавшее
Место : Балканский велаят / Балканабат
Номер телефона :  +99363220114
Балканский велаят / Балканабат / 3 gün öň

Похожие объявления

prawa ýitdi

Ашхабад

şu wagt

prawamy yitirdim Ýazhanow Allaşükür 24.07.1994ý kim tapsa haýyş jañ e...

ýitdi

Балканабат

18 sag öň

nauşnigiň bir taýy ýitdi tapan gaýrat edip jaň edaýsyn!...

Sygyr yitdi

Гумдаг

2 gün öň

Sygyr gumdagda yitdi 01.23 de yitdi tagmasy daşyçäk.gyzyl gonur sygyr...

nomer ýitdi

Гёкдепе

2 gün öň

nomer ýitdi tapsaňyz habar ediň haýyş 54 72 AGG...

nomer ýitdi

Серахс

3 gün öň

nomer ýitdi tapsaňyz habar ediň haýyş 30 82 AGG Mary Saragt aralygy...

tmcars home fone