logo

Amatly kompyuter serwis

 • 25.01.2023
 • Ашхабад / Мир 2
 • 3835

Описание

tölegi islendik gornusde yagny bankdan perecisleniye yada lyuboy kartdan toleg alyp bilyaris Diñe šu hepde Aksiýa arzan bahalar howlugyñ! Antiwirus aksiýa kasperskiý 366 gün/дней – 35m Kasperskiý Antiwirusa garantiýa bar. Printer katridj zaprawka etmek 40 m Her 5nji kartridj zaprawka mugt. Öňki maglumatlaryňy ýitirmän Windows çalyşdyrmaly diýip pikir edýäňmi? Windows-7, 8.1, 10, 11 32/64 rus gurnap bermek 1nji gezek gelýänlere - 35m Diñe windows bilen bilelikde +ofis programma +standart driwer +mini oyun +kino acyan programm +fotosop MUGT ýazyp beryärin Windowslaryñ diskleri satlyk 15m Mugallymlara we talyplara 25% skidka ähli hyzmatlardan. Özümiz siziñ iš ýeriñize, öýüñize baryp bejermek hyzmatymyz hem bar. Ýöne ýol haky aýratyn gošmaça tölegli. Aýratynlykda goydurjak bolsan. Ofis Programma– 20 m Driwer – 20 m AMD ATI USB3.0 RAELTEKaudio driwerler -50m Printer driwer 30m Embird ýaka programma 45 m Termopasta çalšyp bermek- 20m ocistka kompyuter 30 profilaktika printer 50man profilaktika printer razbora mehanizma 100man + Oýunlary doňmaz ýaly edip bolýar. Açmaýan oýunlary açdyryp bolýar. + Gyt zapçastlary tapyp berýärin bejerip peredelka edip berýärin zakaz edip getirdip berýärin. + islendik kynçylykda korpus, plata, ekran, usb port, petle, diskawod we ş.m.-ler remont edýäris. Arzan bahalar diñe özüñiz serwisimize gelen ýagdaýyñyzda hereket edýär. Täze-köne okuwçy kompýuterlerini açylmaýanlary açyp berýäris Özi garalyp. gara ekran çykýan kompýutere degişli tehnikalary bejerýäris ussa haky 45 manat çalyşmaly zapçastyň bahasy aýratyn. internet gurnayas 45m Wi-fi gurnayas sazlayas 45m IPTW gurnayas sazlayas 45m Gözegçilik Wideokamera gurnaýarys bejerýäris sazlaýarys prošiwka edýäris -195m Şahsy raýatlar, telekeçiler we hökümet edaralar bilen hem işleýäris! Hasaplaşygy nagt we BANK hasabyndan hem kabul edýäris. islendik kartdan toleg kabul edyaris Telekeçilerde we Edara-kärhanalarda sanly ulgamy gurnamaga kömek edýäris. Sanly ulgamyň täze mümkinçiliklerini (içki tor, maglumat howpsyzlyk, işgärlere elektron sanaw almak, buhgalter hasabatlary ýaly beýleki birnäçe ugurlarda SIZIŇ ŞERTLERIŇIZE laýyklykda hyzmatdaşlyk etýäris) Akylly öý, awtomatik kärhana gurnap bermekde telekeçiler we gurluşyk edaralar bilen bilelikde şertnamalaýyn işleri amala aşyrmak. Agşam giç boldy ertire sroçno dokument ýetişdirmeli kompýuter printer işlänok, näme etmeli? Kompýuteriň açylanokmy? Kompýuteriň doňýamy? Kompýuteriňde wirus barmy? Kompýuteriň gaty gyzýamy? BIZE JAŇ EDIŇ BIZ TIZ KÖMEGE ÝETIŞERIS! Hiç kimiñ oñarmaýan zadyny oñarýan ussalar išleýär. Bizde ähli zat dokumentalnyý, iše kepillik berilýär. Biz hyzmatymyzyñ bahasyny peseltmeýäris . . .Oña derek eden išimiziñ hiline garantiýa berýäris! Adres Mir 2/4 dom-5 podwal-4 Tel +99361664628; +99364027628; +99362912944; iš wagty 9:30-20:00 Dynç güni we baýramçylyk günleri hem išleýäris.! UKYP iT ENgineering Telefon nomerlerimiz: +99364027628 (imo) +99362912944 (imo) +99361664628 (imo) Saýtymyzda ýerine ýetirýän hyzmatlarymyz barada giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz: www.ukypcomputer.com.tm E-mail: Ukypcomputer@mail.ru ukypcomputer@sanly.tm ukypcomputer@gmail.com Aşakdaky sosial programmalarynda bizin sahypamyzda aksiýalar bilen tanyşyp bilersiňiz: www.tiktok.com/@ukypcs (@ukypcs) www.instagram.com/ukypcomputer?r=nametag (ukypcomputer) Salgymyz: Aşgabat şäheri Parahat-2/4​ jaý-5 ýarymýerzemin-4 Tölegleri islendik görnüşde kabul edip bilýäris. Bank hasapdan hem pereçisleniýe kabul edýäris. Kartdan hem töleg kabul edýäris. islendik kartdan.

Категория : Услуги / Компьютерные услуги
Место : Ашхабад / Мир 2
Номер телефона :  +99364027628
Ашхабад / Мир 2 / 25.01.2023

Похожие объявления

Kompýuter Serwis

Ашхабад

düýn

"GUYÇ GAÝRAT" Kompýuter компьютерный сервис и магазин ПОКУПАЕМ!. ПРО...

amatly kompyuter serwis

Мир 2

04.02.2023

Diñe hyzmatlar dekabr ayy 35% skidkada doly maglumat bizin saytymyzd...

printer kompyuter serwis

Ашхабад

02.02.2023

Salam hormatly ildesler biz sizin ofislarynyza we oylerinize baryp kom...

Похожие продавцы

"AK SETIR" dizaýn studiyasy
"AK SETIR" dizaýn studiyasy
 • Студия дизайна команда профессионалов, объединенная общими целями и ценностями.

 • Бизнес профиль
ANTEY
ANTEY
 • Сервисный центр и магазин "ANTEY" предлагает вам ремонт и диагностику компьютеров, ноутбуков, струйных и лазерных принтеров.

 • Бизнес профиль
"Unite" дизайн студия в Туркменистане!
"Unite" дизайн студия в Туркменистане!
 • Мы - "Unite" дизайн студия в Туркменистане! Создаём преимущество для вашего бизнеса благодаря разработке эффективных дизайн-продуктов, высококлассному веб-дизайну и комплексному брендингу. Мы создаем дизайн и делаем это круто!

 • Бизнес профиль
KASSA APPARATLAR | Sap çözgüt
KASSA APPARATLAR | Sap çözgüt
 • Söwdaňyzy awtomatlaşdyrmak üçin kassa apparatlary

 • Бизнес профиль