HK "Ugurly Ädim"

Goşmaça

Ýangyn enjamlaryna, gurallaryna we inwentarlaryna şeýle hem, ot söndürijilerine hyzmat etmek we abatlamak, ot söndürijilerini doldurmak. Заправка и ремонт огнетушителей, инвентаря. Услуги по проверке огнетушителей с гарантией. Ýangyn enjamlaryna, gurallaryna, inwentarlaryna, ýangyn halas ediş gurluşlaryny, ýangyn söndürijileriň espablaryny we gorag serişdelerini öndürmek. Производство и продажа пожарных щитов и инвентаря для пожарных щитов. +993 63 071540 +993 63 976030 +993 63 826265

Ýeri: Ашхабад
Senesi: düýn
Telefon belgi: +99363826265