Penjire Gapy ýasamak

Goşmaça

Hormatly ildeşler biz size dürli görnüşde dürli ölçeglerde alýuminden we plastik penjireleri,gapylary,witražlary (balkonlar üçin penjire) ýasamaklygy ýerine oturtmak hyzmatyny hödürleýäris. Zakaz etmek sizden işleri siziň islegiňize görä ýerine ýetirmek bizden. Tölegler nagt we nagt däl görnüşde amala aşyryp bolýar.

Ýeri: Ашхабад
Senesi: 10.02.2021
Telefon belgi: 99363663856