Kafe "Bammm Başga"

Goşmaça

Aşgabat şäherinde ýerleşýän "Bammm başga" kafe size Bammm başga tagamlary hödürleýär. ⚠️ SORAG: Biz nämede tapawutlanýarys we näme üçin müşderi bizi saýlamaly? 🟢 JOGAP: Biz ähli önümlerimizi gündelik alýarys we müşderilerimizi arassa, gyzgyn, täze naharlar bilen üpjün edýäris. Aşhanamyzyň ähli gurallaryny Turkiye respublikasynyň aňrybaşy aşhana gurallary firmasyndan üpjün etdik we poworlarymyz iň arassa şekilde iş alyp barýarlar. Bizde ulanylýan ähli etler HALAL we diňe ýaşajyk göläniň etini ulanýarys. Biz beýlekiler däl, biz Bammm başga 😉. Gowy iýip-içmek herkimiň hakky. ⚡Çörek döner 15 Manat⚡ ⚡Lawaş döner 16 Manat⚡ ⚡Lawaş peýnirli döner 20 Manat⚡ ⚡başga döner (burger) 25 Manat⚡ ⚡Palow üsti döner 25 Manat⚡ ⚡Iskender 35 Manat⚡ ⚡Tamdyr somsa 4 Manat⚡ ⚡Fitçi (dogralan etli) 7 Manat⚡ ⚡Gril 15,20,25 Manat⚡ ⚡Bütewi towuk 80 Manat⚡ ⚡Pizza etli 40 Manat⚡ ⚡Pizza towuk 40 Manat⚡ ⚡Pizza assorti 40 Manat⚡ ⚡Manty üwelen etli 15 Manat⚡ ⚡Manty dogralan etli 20 Manat⚡ ⚡Börek 15 Manat⚡ ⚡Toý palow (otda bişen) 20 Manat⚡ ⚡Toý dograma (otda bişen) 20 Manat⚡ ⚡Toý ýarma (otda bişen) 20 Manat⚡ Eltip bermek hyzmaty bar. ⚠️Aksiýaaa. Iki sany uly pizza alana eltip bermek hyzmaty MUGT !!! ⚠️ Biziň telefon belgilerimiz: +99362119511 +99362119811 +99362509911 +99362509988

Ýeri: Ашхабад
Senesi: 2 gün öň
Telefon belgi: 99362119511