GARADAMAK ŞAŞLYK

Goşmaça

ORAZAÑYZ KABUL BOLSUN!!! IŞ WAGTY: 10:00dan 23:00çenli 🚖🚲ELTIP BERmek hyzmatY🚲🚘 📞📞📞62-10-81📞📞📞 📞📞📞73-95-68📞📞📞 🐏TAGAMlarMYZ ÝOKARY HILLI ARASSA ELIN ETlerdeN TAÝÝARLANYLÝAR!!!🐂 🤗AKSIÝA TAGAMlar😋 LÜLE___________15m TOWUK LÜLE__________15m TOWUK ŞAŞLYK__________30m AMATLY PADNOS(15ŞOMPUL)______330m 😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋 🍡manGAL🍞 LÜLE..........15/35m TOWUK LÜLE.......15/35m RULET LÜLE........40m SYRLY LÜLE........40m IÇ ÝAG POMIDOR LÜLE......40m IÇ ÝAG BAGYR........35m GOÝUN ŞAŞLYK.........40m TOWUK ŞAŞLYK.........30 /40m TOWUK BUD.......45m GANAT.........50m GAPYRGA...........45m LÜLE LAWAŞ........35m tabakA ........130/180m GRIL manGAL.....30m SYRLY KOTLET.......45m JÜÝJE manGAL........50m BALYK manGAL........60m KAKMAÇ manGAL........50m manGAL PADNOS......310m / 410m / 610m AMATLY PADNOS.......... 330m(15şompul) GARADAmak PADNOS.......990m 🌯BIG DÖNER🥙 ÇÖREK ETLI ........25m LAWAŠ ETLI.........25m GARADAmak DÖNER........50m PALOW ÜSTI DÖNER ETLI........40m PALOW ÜSTI DÖNER TOWUK....40m TOWUK DÖNER..........25m ISKENDER KEBAP........40m 🥘HAMYRLY NAHARlar TAMDYR SOMSA...... 7m GURY GUTAP....8m GATLAKLY SOMSA........8m ALAT SOMSA........8m GUBADAG FITÇI.......14m DOGRALAN ULY FITÇI.........10m KIÇI FITÇI........5m IŠLEKLI DOGRALAN.........65m SYRLY BELŸAŠI (6sany)..........30m ŸAGLY ÇÖREK.....25m LAHMAJUN.......20m ÇIBUREK ETLI.....8m ÇIBUREK KARTOŠKALY....5m ETLI ÇÖREK ........60/80m HAMYRLY PADNOS.......210/310/410m 🍕PIZZA / PIDE 🍕 PIZZA ASSORTI .....45/55/65m PIZZA KÖMELEKLI.....45/55/65m PIZZA SIMIT.....50/80m PIZZA ETLI....45/55/65m PIZZA MARGARITTA....35/40m PIDE DOGRALAN........40m PIDE ÜWELEN...........35m PIDE SYRLY.........25m PIDE YSmanaKLY........25m 🥟manTY - BÖREK🥟 manTY DOGRALAN........30m manTY ÜWELEN........25m manTY GÖKLI........25m manTY DUHOWKA........35m manTY SAÇDA..........35m BÖREK ETLI.....25m BÖREK GÖKLI......25m BÖREK ŸUMURTGALY......25m BÖREK GOWURLAN......20m 🍔BURGER KÖZDE🌭 CLASSIC BURGER........30m CHEESE BURGER.......35m CHICKEN BURGER........30m 2X BURGER...........40m 🍜GYZGYN NAHARlar🍲 JÜŶJE MESGE......50m JÜŶJE BATYRMA........50m SAÇ GOWURMA ETLI.........180/230m SAÇ GOWURMA TOWUKLY.....180m KAKMAÇ BATYRMA......50m KAKMAÇ SOGANLY........50m TOWUK GOWURLAN...40m KOTLET ETLI........30m KOTLET TOWUK......30m ETLI SOTE.....40m GRIL.....25m TOWUK DUHOWKA ASSORTI.....180m ZARKOE ETLI......60m JÜŶJELI PALOW ..........45m BAGŚY NAHAR.....45m SPAGETTI POdlIWALY.....25m GOŸUN BUDY DUHOWKA......300m 😋AZERBEŸJAN PALOW.....230m (6adam) 😋AZERBEÝJAN PALOW.......120m (3adam) 🐟BALYK🐠 BALYK DUHOWKA BITIN.....150m BALYK DUHOWKA porsiya......60/80m BALYK GYZARTMA......60/80m BALYK SUHARLY.....70/90m 🍲TOŸ TAGAMlar🍜 PALOW TÜSSELI........30m DOGRAMA..........25m ŸARMA.........18m 🍜ÇORBAlar🍜 TEFTEL............30m UN AŠ.........25m JÜŸJELI UN AŠ....35m MERJImek.........20m EZOGELIN........25m BÖREK ÇORBA........25m dolAMA.......30m JÜŶJE ÇORBA........35m ÇEKDIRME........30m BORŠ..........25m TOWUK ÇORBA....25m ETLI SOUS.....35m NOHUTLY ÇORBA.....30m 🍿GARNIRlar🍛 GREÇKA........15m AK TÜWI.......15m PÜRE............15m KARTOŠKA FRI........15m KOTLET+GREÇKA+PÜRE.....40m ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 SÜZME .......10m SÜZME KINZALY.......10m SÜZME SARYMSAKLY........10m AJIGA........10m ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 🥗SALATlar🥗 OLYWIŶE ETLI.........30m OLYWIŶE KOLBASALY.....25m SWEŽIŶ...........25m ETLI SALAT..........30m MUŽSKOŶ..........30m GREÇISKIŶ...........25m BAKLAJANLY............30m DYMOK...........25m ÇOPAN.....25m OKROŠKA.........20m GYZGYN SALAT TOWUKLY.......50m GYZGYN SALAT ETLI.....50m SEZAR CLASSIC......25m SEZAR TOWUKLY.......30m PODŠUBA SELŶOTKA.........40m MIMOZA.....30m TOWUKLY SALAT........30m KÖMELEKLI SALAT.....30m SALŶONNI ASSORTI....25/45m 🐑zakaz BOŶUNÇA 🐑 KELLE BAŠ AŶAK GARNYÑ IÇI......150m KELLE BAŠ AŶAK ETLI........250m GARNYÑ IÇI ETLI GARYŠYK.......230m ---------------------------------- 🍷ALKOGOLSYZ IÇGIler🧊 GAZLY WE GAZSYZ 0,5 / 1l / 1,5l. GARADAmak DÜŶE ÇALY GARADAmak SÜZME ÇAL ÖÝ GATYGY........5m 🎊TOŸlarA WE SADAKA zakaz ALŶAS💒 AMATLY BAHA ŶOKARY TAGAM *SALATlar *NAHARlar *ŠAŠLYKlar *SÜŶJILIK TORTlar PECONNYlar 🎂🧁KONDITER ÖNÜMler🍩🍰 1gün öñünden sargyt etmeli INSTAGRAM: yum_bakeryy. Dostawka hyzmaty mugt konditer önümi üçin *Вкуснейшие торты...... *Бисквитный рулет...... *Вкусный пирог........ *Трайфл-десерт....... *Кейкпопс....... 😎IŠDÄÑIZ AÇYK BOLSUN!!!😋

Ýeri: Ашхабад
Senesi: 10 sag öň
Telefon belgi: +99365621081