Instagram QR-kodlar arkaly postlar bilen paýlaşmak mümkinçiligini girizdi

Instagram QR-kodlar arkaly postlar bilen paýlaşmak mümkinçiligini girizdi

Instagram QR-kodlaryň funksionalyny giňeltdi. Indi ulanyjylar olaryň kömegi bilen köpçülige hödürlenýän materiallary ýa-da rolikleri paýlaşyp bilerler diýip, TechCrunch habar berýär. Muny obshchayagazeta.eu ýetirýär. QR-kodlar ýerleşiş ýerini ibermek üçin hem elýeterli bolar.

Bu funksiýa Instagramda 2018-nji ýylda peýda boldy. Ýöne ulanyjylar QR-kodlar arkaly profiller bilen alyş-çalyş edip bilýärdiler.

“Adamlara we kompaniýalara belli bir mazmun bilen paýlaşmak aňsat bolar ýaly, biz profiller, tegler, ýerleşiş ýerleri, Reels we beýlekiler üçin QR-kodlary döretmek mümkinçiligini ýola goýduk” – diýip, Meta-nyň wekili aýtdy.

Mazmun üçin salgylanma alan ulanyjylar QR-koduň awtomatik döredilmegi üçin oňa “/qr” goşup bilerler.