Awgustda Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ulag ministrleriniň duşuşygy geçiriler

Awgustda Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ulag ministrleriniň duşuşygy geçiriler

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sebitinde netijeliligi ýokarlandyrmak we tanymallygy artdyrmak boýunça geçirilen mejlise gatnaşmagynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew YHG-nyň Baş sekretary Husraw Noziri bilen duşuşdy. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär. 

Duşuşygyň barşynda taraplar guramanyň häzirki gün tertibine degişli meseleleriň giň toplumy, 2021-nji ýylyň noýabrynda Aşgabatda geçirilen YHG-nyň agza ýurtlarynyň döwlet ýolbaşçylarynyň 15-nji sammitinde we daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 25-nji mejlisinde kabul edilen ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişi bilen bagly meseleler boýunça pikir alyşdylar.
Taraplar şu ýylyň awgustynda Türkmenistanda geçiriljek deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ulag ministrleriniň nobatdaky duşuşygy bilen bagly meselelere-de garadylar.