Brent nebitiniň bahasy 31-nji martdan bäri ilkinji gezek 110 dollardan geçdi

Brent nebitiniň bahasy 31-nji martdan bäri ilkinji gezek 110 dollardan geçdi

Londonyň ICE Futures biržasynda Brent nebitiniň iýun fýuçersleriniň bahasy 1,15% gymmatlady we her barreliniň bahasy 110 dollara çykdy. Geçen sessiýanyň ýapylandakysy bilen deňeşdirilende, takmynan 1,2 dollar gymmatlady diýen ýaly. Brent kysymly nebitiň nyrhy 31-nji martdan bäri ilkinji sapar 100 dollardan geçdi.

Maýda goýberiljek WTI nebitiniň fýuçersleriniň bahasy 1,33% göterilip, barreli 105,64 dollara çenli gymmatlap barýar.

Ýewropa Bileleşigi Russiýanyň nebit önümlerini getirmekligi gadagan etmäge hyýallanýar diýen ýaly täzelikleriň täsiri bilen çig malyň nyrhy gymmatlaýar. Mundan hem başga, Bloombergiň belleýşi ýaly, Nebit eksport ediji ýurtlaryň guramasynyň (ОPЕC) agzalary mart aýynda teklipleriň sanyny artdyrmak boýunça beren sözleriniň diňe 10%-ni berjaý etdiler diýip, Halkara Energetika agentligi habar berýär.

Şeýle hem, ABŞ-yň Energetika habarlar agentliginiň (EIA) çig nebit gorunyň ätiýaçlyklary hakyndaky maglumatlary çap boldy — ätiýaçlyklaryň 9,4 mln barrel artandygy bellige alyndy, analitikler bolsa 0,8 mln bolar diýip garaşýardylar. Emma, Bloombergiň belleýşi ýaly, artan ätiýajyň dörtden üç bölekden agaragy nebitiň strategik ätiýaçlyklarynyň kommersiýa ätiýaçlygyna geçirilmegi bilen baglydyr.