Smartfonlara surat boýunça keselleri anyklamak öwrediler

Smartfonlara surat boýunça keselleri anyklamak öwrediler

Google-iň gözlegçileri smartfonlardaky suratlaryň kömegi bilen suratlar boýunça diabeti anyklamagyň usullaryny öwrenýärler. Bu barada Google Al blogunyň makalasyna salgylanyp, ZDNet portaly habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär.

Mobil gurluşlaryň kamerasyndan alnan suratlaryň bu keseliň dürli görnüşlerini anyklamaga kömek edip biljekdigini bilmek maksady bilen alymlar EyePACS we Chang Gung Memorial Hospital bilen bilelikde kliniki synaglary geçirer.

Mundan başga-da, Google-iň saglygy goraýyş müdiri lukman Karen Desalwo kompaniýanyň keselleri anyklamak we gözegçilikde saklamak üçin täze çemeleşmeleri işläp taýýarlaýandygyny aýtdy. Mysal üçin, Google smartfony döşüňde goýanyňda ýürek urgusynyň sesini ýazyp almagyň usullaryny öwrenýär.

“Häzirki wagtda biz kliniki synaglary geçirmegiň irki tapgyrynda barýarys, ýöne biz işimiziň adamlara smartfony saglygyňa baha bermek üçin goşmaça gural hökmünde ulanmaga mümkinçilik berer diýip umyt edýäris” – diýip, Desalwo belledi.