KHBS: Ýaponiýada Toyota zawodlarynyň işiniň togtadylmagy 13 müň töweregi awtomobiliň çykarylmagyna täsir eder

KHBS: Ýaponiýada Toyota zawodlarynyň işiniň togtadylmagy 13 müň töweregi awtomobiliň çykarylmagyna täsir eder

Sişenbe gününden Ýaponiýada Toyota Motor awtokonserniniň ähli zawodlarynyň we önümçilik liniýalarynyň işiniň togtadylmagy, takmynan, 13 müň awtomobiliň çykarylmagyna täsirini ýetirer. Bu barada Kyodo agentligi habar berdi diýip, TASS belleýär.

Häzirki wagtda awtokonsern dikeldiş işlerini dowam etdirýär. Sişenbe güni Toyota-nyň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, önümçilik 2-nji martda gaýtadan dikeldiler.

28-nji fewralda Toyota Ýaponiýadaky ähli 14 zawodynyň we 28 önümçilik liniýasynyň işiniň 1-nji martdan togtadyljakdygyny mälim etdi. Resmi sebäp hökmünde ýerli üpjün edijileriň ulgam işindäki näsazlyklar bellenildi. Şol bir wagtyň özünde, Ýaponiýanyň NHK teleýaýlymynyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, şeýle çözgüt kompaniýanyň iň uly hyzmatdaşlaryna we üpjün edijilerine kiber hüjümler bilen baglanyşykly bolmaly.