24-nji fewralda Türkmenistanyň çäginde boljak howa maglumaty

24-nji fewralda Türkmenistanyň çäginde boljak howa maglumaty

TmCars.info Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň 24-nji fewralda ýurdumyzda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny siziň dykgatyňyza ýetirýär.

Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, irden ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 9 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +5... +7°, gündizine +16... +18° maýyl bolar. Howanyň basyşy 737 mm, çyglylygy 40 — 60%.
Arçabilde: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, irden ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 8 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +4... +6°, gündizine +15... +17° maýyl bolar. Howanyň basyşy 707 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, irden ümürli bolmagy mümkin. Günorta-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +17... +22°, kenarýaka etraplarynda +9... +14° maýyl bolar.
Türkmenbaşy şäherinde: howa +12... +14°, basyşy 758 mm, çyglylygy 40 — 60%.
Awazada: howa +11... +13°, basyşy 765 mm, çyglylygy 45 — 65%.
Balkanabat şäherinde: howa +18... +20°, basyşy 766 mm, çyglylygy 35 — 55%.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, irden ümürli bolmagy mümkin. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +14... +19° maýyl bolar.
Änew şäherinde: howa +17... +19°, basyşy 742 mm, çyglylygy 40 — 60%.
Tejen şäherinde: howa +16... +18°, basyşy 750 mm, çyglylygy 45 — 65%.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 7 — 12 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +3... +8°, gündizine +13... +18° maýyl bolar.
Mary şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 747 mm, çyglylygy 60 — 80%.
Baýramaly şäherinde: howa +16... +18°, basyşy 746 mm, çyglylygy 55 — 75%.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günüň ikinji ýarymynda az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 8 — 13 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +2... +7°, gündizine +13... +18° maýyl bolar.
Türkmenabat şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 750 mm, çyglylygy 50 — 70%.
Kerki şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 747 mm, çyglylygy 60 — 80%.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-gündogardan tizligi sekuntda 6 — 11 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine +1... +6°, gündizine +13... +18° maýyl bolar.
Daşoguz şäherinde: howa +15... +17°, basyşy 761 mm, çyglylygy 50 — 70%.
Köneürgenç şäherinde: howa +14... +16°, basyşy 762 mm, çyglylygy 55 — 75%.