«Forsaž 9» pandemiýa döwründe Golliwudyň iň girdejili filmi boldy

«Forsaž 9» pandemiýa döwründe Golliwudyň iň girdejili filmi boldy

“Forsažyň” dokuzynjy bölümi pandemiýa döwründe tutuş dünýäde iň uly kassa ýygymyny gazandy. Bu film 700 million dollardan geçen ýeke-täk film boldy. Kassa ýygymy boýunça bu görkezijiden geçmegi başaran mundan öňki amerikan filmi Dueýn Jonson bilen “Jumanji: Täze dereje” bolupdy. 2019-njy ýylyň dekabr aýynda, koronawirus pandemiýasyndan öň çykan bu film 800 million dollar gazandy. 

Universal studiýasy çarşenbe güni “Forsaž 9” filminiň dünýä ýygymynyň 700 million dollardan geçendigini aýtdy. Kartina relizden soň dört hepdäniň dowamynda tutuş dünýäde kassa ýygymy boýunça öňdeligi eýeledi. Bu barada info.sibnet.ru habar berýär.

Bu mukdaryň tas üçden bir bölegini hytaýly tomaşaçylar getirdi. Ol ýerde film 200 milliondan gowrak girdeji gazandy. Soňky bäş ýylda bu diňe bäş kartina başardypdy, olaryň arasynda “Forsaž 8” we “Hobbs we Şou” bar. Ýene 173 milliony ýerli prokat getirdi. Galan ýerlerde film 528 mln gazandy.

Franşizanyň umumy girdejisi tas 6,59 mlrd dollara barabar.

2020-nji ýylda başlanan pandemiýa döwründe uly relizler ýitgilere sezewar bolýar. Sebäbi belli bir wagtda kinoteatrlarda zaly doldurmak boýunça çäklendirmeler hereket edýärdi. Bularyň ählisi blokbasterleriň kassa ýygymyna täsir etdi. Uly premýeralaryň yza süýşürilmegi hem kömek etmedi, çünki izolýasiýadan soň tomaşaçylar onlaýn kinoteatrlardan köp peýdalanyp başladylar.