Gurban Berdiýewiň «Kaýraty» taryhda ilkinji gezek ýewrokubogyň toparlaýyn tapgyryna çykdy

Gurban Berdiýewiň «Kaýraty» taryhda ilkinji gezek ýewrokubogyň toparlaýyn tapgyryna çykdy

Gazagystanyň «Kaýrat» kluby Gurban Berdiýewiň ýolbaşçylygynda Konferensiýalar ligasynyň toparlaýyn tapgyryna çykdy. Klub ýaryşyň iň soňky saýlama tapgyrynda Lýuksemburgyň «Fola» klubuny iki oýnuň netijesi boýunça 7:2 hasabynda (4:1 we 3:1) ýeňdi.

26-njy awgustda geçirilen jogap duşuşygynda almataly klubuň düzüminden Artur Şuşenaçew dubl (12-nji minut, 36-njy) we Wagner Law bir gol (28-nji) bilen tapawutlandy. Ýeňilen topardan Mirza Mustafiç (43-nji) gol geçirdi.

Ýatlatsak, Gurban Berdiýewiň «Kaýrat» klubuna baş tälimçi bellenmegi barada resmi taýdan 24-nji awgustda yglan edildi. Klub tälimçi bilen ýene-de iki möwsüm uzaltmak mümkinçiligi bilen şu ýylyň ahyryna çenli şertnama baglaşdy. Öň, türkmen hünärmeni bu klubda Gözgeçilik geňeşiniň başlygynyň geňeşçisi wezipesini eýeleýärdi.