Gurban Berdiýew 69 ýaşady. «Kaýrat» baş tälimçisini gutlady

Gurban Berdiýew 69 ýaşady. «Kaýrat» baş tälimçisini gutlady

Almatanyň «Kaýrat» kluby täze baş tälimçisi Gurban Berdiýewi doglan güni bilen gutlady. Türkmen hünärmeniniň doglan güni futbol kluby bilen 24-nji awgustda şertnama gol çekişmeginiň ertesine gabat geldi.

«Kaýrat» futbol klubynyň resmi Instagram sahypasynda ýerleşdirilen gutlagda Gurban Berdiýewiň terjimehalynyň esasy sepgitleri sanalyp geçilýär. 

«Doglan günüňiz bilen, Gurban Bekiýewiç!

«Kaýrat» futbol klubunyň uly maşgalasy Gurban Bekiýewiçi doglan güni bilen gutlaýar, oňa berk jan saglygyny we uzak ýaş, abadançylyk hem-de klub bilen bilelikde uly ýeňişleri gazanmagy arzuw edýär!» – diýlip, klubuň metbugat gullugy belleýär.

TmCars.info-nyň adyndan türkmenistanly hünärmen Gurban Berdiýewe uzak ýaş, jan saglyk hem-de täze kluby bilen ýatdan çykmajak uly ýeňişleri arzuw edýäris!