Kaliş Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda ABŞ-nyň toparyna ilkinji altyn medaly getirdi

Kaliş Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda ABŞ-nyň toparyna ilkinji altyn medaly getirdi

Amerikaly Çeýz Kaliş 400 metr aralyga toplumlaýyn ýüzmekde Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynyň altyn medalyny gazandy. 

Kaliş bu aralygy 4 minut 09,42 sekuntda geçdi. Ikinji orny watandaşy Jeý Literlen (yza galyş – 0,86 sekunt), üçünji orny awstraliýaly Brendon Smit (+0,96) eýeledi. Türgenler bu aralygy ýüzüşiň ähli görnüşleri bilen (100 metrden batterflýaý, arkanlygyna, bras we erkin usul) geçdiler.
Kaliş 27 ýaşynda. Ol ilkinji gezek Olimpiýa çempiony boldy, mundan öň onuň hasabynda 2016-njy ýyldaky Oýunlaryň kümüş medaly bar. Şeýle-de, onuň hasabynda dünýä çempionatynyň iki altyn, kümüş we iki bürünç medaly bar. 
Amerikan türgenleri Tokiodaky tomusky Olimpiýa oýunlarynyň başlanan günlerinde hiç hili baýrak alyp bilmediler, bu ýagdaý 1972-nji ýylda Mýunhende geçirilen Olimpiýa oýunlaryndan bäri ilkinji gezek boldy. ABŞ-nyň milli ýygyndysy 1896-njy ýylda Afinyda geçirilen ilkinji ýaryşlardan bäri Olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp gelýär. Amerikan türgenleriniň hasabynda jemi 1023 altyn, 796 kümüş we 706 bürünç medal bar. Olimpiýa oýunlarynda iň köp baýrakly amerikaly türgen suwda ýüzüji Maýkl Felpsdir, onuň hasabynda 23 altyn, üç kümüş we iki bürünç medal bar.