Geçen okuw ýylynda Belarusda türkmen talyplarynyň 8738-si okady

Geçen okuw ýylynda Belarusda türkmen talyplarynyň 8738-si okady

2020-2021-nji okuw ýylynda Belarus Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerinde türkmenistanly talyplaryň 8 müň 738-si okady. Bu baradaky maglumatlar Belarusuň Milli statistika komitetiniň resmi saýtynda ýerleşdirilen «Belarus Respublikasynda bilim» atly ýygyndyda çap edildi.

«Belarus Respublikasynda bilim» atly ýygyndyda ýurtda bilim ulgamynyň ösüşi bilen bagly maglumatlar ýerleşdirildi. Onda berilýän maglumatlara görä, Türkmenistan, Hytaý (3634) we Russiýa (1517) Belarusa raýatlary iň köp okamaga gelen ýurtlaryň ilkinji üçlügini düzdi. Ýurduň orta hünär okuw mekdeplerinde bolsa türkmenistanly ýaşlaryň 123-si bilim alýar.
Ýeri gelende bellesek, Belarus Respublikasynda 2016-2017-nji okuw ýylynda türkmenistanly talyplaryň 7982-si, 2017-2018-nji okuw ýylynda 7219-sy, 2018-2019-njy okuw ýylynda 7965-si, 2019-2020-nji okuw ýylynda bolsa 10056-sy okap, bilim aldy.