Geçen hepdede Türkmenistanyň birźasynda geleşikleriň 23-si baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň birźasynda geleşikleriň 23-si baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda jemi bahasy ABŞ-nyň 6 million dollaryna golaý bolan geleşikleriň 23-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Wirgin adalarynyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awiakerosini we gidrousulda arassalanan dizel ýangyjyny satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýanyň, Özbegistanyň we Gyrgyzystanyň işewürleri daşary ýurt puluna list aýna hem-de nah ýüplügi satyn aldylar.  BAE-niň, Türkiýäniň we Gazagystanyň işewür toparlarynyň wekilleri jemi bahasy 7 million 663 müň manatdan gowrak nah ýüplügi satyn aldylar.
Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin bahasy 6 million manatdan gowrak pagta süýümini satyn aldylar.