Kerkiniň täze Halkara howa menzilinden içerki uçuşlaryň nyrhlary kesgitlenildi

Kerkiniň täze Halkara howa menzilinden içerki uçuşlaryň nyrhlary kesgitlenildi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow degişli kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň esasynda ugurdaş düzümler bilen bilelikde taýýarlanylan Kerkiniň täze Halkara howa menzilinden ýerli ýolagçy gatnawlaryny amala aşyrmak üçin nyrhlary kesgitlemek hakynda Karara gol çekdi.

Degişli Kararyň taslamasyny Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory M.Çakyýew Hökümet mejlisiniň barşynda döwlet Baştutanyna hödürledi.
Lebap welaýatynyň Kerki şäherindäki täze Halkara howa menzili sagatda 100 ýolagça hyzmat etmek üçin niýetlenendir.