«GAZ» demir ýol arkaly Türkmenistana 14 sany awtoulag getirer

«GAZ» demir ýol arkaly Türkmenistana 14 sany awtoulag getirer

Russiýadan Türkmenistana demir ýol arkaly Gazagystanyň üsti bilen «GAZ» kysymly 5 sany bort awtoulagy we 9 sany awtobus getiriler. Ýük Aşgabada çenli ýetýänçä 4,7 müňden gowrak kilometr aralygy geçer.

«RŽD PARTNER-iň» maglumatlaryna görä, «RŽD Logistika» PJ awtoulaglaryň Russiýanyň köpugurly holdingleriniň biriniň sargydy boýunça öndüriji zawodyň çäginden getirilmegini üpjün eder.

Awtoulaglar ýüklenen demir ýol düzümi 19-njy maýda Sankt-Peterburgdaky Kupçinskaýa stansiýasyndan ugrady.